onsdag 17. mars 2010

Akt - Aktbilder - Fotografutdannelse

Her er noen av studentenes svar på oppgaven "Akt"




1 kommentar: